Zpráva

Průzkum potřeb firem z hlediska přepravy z Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava

Moravskoslezský kraj rozhodl nechat provést hlubší průzkum potřeb významných tuzemských a zahraničních firem působících v Moravskoslezském kraji. Cílem průzkumu bylo zjistit, které destinace včetně přestupních letišť jsou pro respondenty prioritní, která letiště a lety pro své účely využívají, případně jaké alternativní způsoby přepravy volí. V rámci průzkumu byly rovněž zjišťovány bariéry, které brání ve využívání Letiště Ostrava a také budoucí potřeby respondentů v oblasti letecké přepravy. Pro zpracování byla vybrána Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

frame-scrollup