Zpráva

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020

V souvislosti s přípravami ČR i Moravskoslezského kraje na nové programovací období EU 2014+ se Moravskoslezský kraj rozhodnul aktualizovat regionální inovační strategii (společně s komplexní Strategií rozvoje kraje) dle strategických dokumentů EU (Evropa 2020) a ČR připravených pro dané období. Došlo tak k prodloužení horizontu realizace inovační strategie až do roku 2020. Hlavní koncepce a zaměření RIS uvedené v předchozím odstavci zůstávají nezměněny, do strategie však byly zahrnuty nové specifické cíle a inovační nástroje vycházející zejména z nové strategie EK Evropa 2020 (některé stávající specifické cíle byly zachovány/upraveny) za účelem získání čím jak nejvíce sofistikovaného portfolia těch nejprogresivnějších inovačních nástrojů do RIS MSK a zároveň za účelem vytvoření výchozích podmínek pro získání čím jak největšího množství disponibilních prostředků ze Strukturálních fondů a dalších finančních zdrojů EU na výzkum, vývoj a inovace pro Moravskoslezský kraj v příštím programovacím období. Aktualizace RIS a Strategie rozvoje kraje byla realizována za finanční podpory ROP NUTS 2 Moravskoslezsko v rámci projektu Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region, CZ.1.10/5.2.00/04.01150.

Hlavní výzvou pro Moravskoslezský kraj je nadále zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance, neboť v současné globální ekonomice mohou být dlouhodobě konkurenceschopné a tudíž i úspěšné pouze ty regiony, které exportují produkty s vysokou úrovní přidané hodnoty, které nelze jednoduchým způsobem substituovat podobnými levnějšími produkty z nízkonákladových zemí. Současná úroveň hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK je 47 % průměru této hodnoty v Evropské unii a 86 % průměru této hodnoty v ČR. Globální cíl strategie je tak nadále platný - zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky MSK na globálních trzích, a to zejména koordinovaným prováděním aktivit přispívajících ke zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK.

Související dokumenty

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup