Zpráva

Regionální investiční pobídky

Moravskoslezský kraj připravil nový produkt pro podniky, které chtějí v našem regionu investovat.

Malé a střední podniky, které plánují zahájit či rozšířit svou podnikatelskou činnost v oblasti zpracovatelského průmyslu na území Moravskoslezského kraje, mohou využít nový produkt, které pro ně Moravskoslezský kraj připravil a to REGIONÁLNÍ INVESTIČNÍ POBÍDKY.

„Moravskoslezský kraj si na regionální úrovni v oblasti investic vede velmi úspěšně, ať už na poli automobilového průmyslu, kdy se do regionu podařilo přilákat největšího investora v Česku automobilku Hyundai nebo přípravou strategických průmyslových zón – konkrétně průmyslové zóny Barbora. Ta by po svém dokončení měla nabídnout 60 hektarů volné plochy, kde by mohlo vzniknout kolem 2 000 nových pracovních míst,“ říká hejtman MSK Miroslav Novák. „Nejde však jen o podporu velkých investorů. Kraj má zájem podpořit také menší podniky, které přinesou zajímavé investice a zaměstnají obyvatele našeho regionu, což je zapotřebí zejména ve znevýhodněných a okrajových oblastech regionu. Proto byl vytvořen nový koncept Regionálních investičních pobídek, které pomohou těmto menším investorům v jejich snaze o expanzi a zároveň snížení nezaměstnanosti v kraji,“ dodal hejtman Miroslav Novák.

O podporu investorů prostřednictvím individuálních dotací mohou už nyní žádat místní i zahraniční podniky. Podmínkou je investování vlastních finančních prostředků v rámci zpracovatelského průmyslu a vytvoření nových pracovních míst na území regionu. Cílem dotace je podpořit investory, kteří objemem plánované investice nedosáhnou na státní investiční pobídku.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje zlepšování investičního prostředí regionu a také se snaží o zvyšování zaměstnanosti zde žijících obyvatel. Toto jsou důvody pro vytvoření nového schématu Regionálních investičních pobídek, jejichž cílem je, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti regionu, tvorba nových pracovních míst, ale také zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje je na tyto účely připraveno k čerpání deset milionů korun,“ uvedl Martin Sikora, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy.

Více informací o dotačním programu získáte na adrese:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 18 Ostrava

e-mail: pobidka@msk.cz
tel: +420 595 622 523

frame-scrollup