Zpráva

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

Partnerství pro rozvoj Moravskoslezského kraje

V rámci programového období 2014–2020 jsou nově uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti.

Moravskoslezský kraj rozvíjí dialog o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tzv. Regionální stálé konference (RSK). RSK sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu a dává tak doporučení řídícím orgánům k zacílení a slaďování výzev. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán, který provazuje zjištěné potřeby a rozvojové aktivity jednotlivých aktérů na území kraje s aktivitami financovatelnými z operačních programů a dalších zdrojů.

Složení Regionální stálé konference

Regionální stálá konference je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Složení RSK

Základní dokumenty ke stažení:

1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

2. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

3. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

4. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

5. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

6. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

7. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

8. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

9. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

10. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

11. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

 • 1. prezentace (formát pdf, velikost 2 MB)
 • 2. prezentace (formát pdf, velikost 13 MB)
 • 3. prezentace (formát pdf, velikost 1 MB)
 • 4. prezentace (formát pdf, velikost 1 MB)
 • 5. prezentace (formát pdf, velikost 1 MB)
 • 6. prezentace (formát pdf, velikost 1 MB)
 • 7. prezentace (formát pdf, velikost 1 MB)
 • Zápis z 1.10.2019 (formát pdf, velikost 4 MB)
 •  

  Území pro realizaci MAP

  Zřízení Pracovní skupiny pro Krajské akční plány vzdělávání

   

  Prioritizace potřeb a Rámec pro podporu infrastruktury Krajského akčního plánu vzdělávání Moravskoslezského kraje

  Aktualizace Regionálního akčního plánu

  Území pro realizaci MAP II

  Sekretariát Regionální stálé konference

  Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK II, reg.č.: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000106

  Hlavním cílem projektu je zajistit a koordinovat činnosti spojené s chodem Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a jejích poradních skupin.

  Kontakty:

  frame-scrollup