Zpráva

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje schválila dokumenty Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje dne 27. 6. 2016 schválila dílčí dokumenty Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, konkrétně Prioritizaci potřeb s přílohou Rámce pro podporu infrastruktury a investic.

Rámec pro podporu infrastruktury a investic obsahující souhrn infrastrukturních požadavků škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání představuje klíčový dokument pro čerpání prostředků na podporu infrastruktury těchto institucí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příprava dokumentů probíhala pod metodickým vedením Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v souladu s metodickým dokumentem pro tvorbu KAP. Uvedené dokumenty byly odsouhlaseny dne 8. 6. 2016 na zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání.


4. července 2016
frame-scrollup