Zpráva

Semináře pro příjemce, kterým byly schváleny žádosti o NFP předložené v rámci výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako rídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a ve spolupráci s regionálními poradenskými centry, si Vás dovolují pozvat na semináře pro příjemce, kterým byly schváleny žádosti o NFP předložené v rámci výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Bližší informace najdete na stránkách programu.

 

frame-scrollup