Zpráva

Školení pro příjemce v Interreg V-A ČR - PL

Školení pro příjemce v Interreg V-A ČR – PL proběhne 26. 9. 2019 v předsálí zastupitelstva kraje D 200 na Moravskoslezském kraji - Krajském úřadě v Ostravě.

Školení je určeno příjemcům z Moravskoslezského kraje v Programu Interreg V-A ČR – Polsko, kteří mají schváleno spolufinancování projektu. Mimo partnera/partnery projektu doporučujeme účast i projektových a finančních manažerů. Bližší informace včetně přihlášky jsou uvedeny v pozvánce.

Pozvánka (formát pdf, velikost 170 kB)
frame-scrollup