Zpráva

SR-ČR - výzva v prioritní ose 1 - Využívanie inovačného potenciálu

12. výzva na předkládání žádostí o nenávratnou finanční podporu

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12
Typ výzvy: uzavřená
Datum vyhlášení: 15.10.2020
Datum ukončení výzvy: 15.1.2021
Prioritní osa: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investiční priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Specifický cíl: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Alokace výzvy: 2 920 000,- EUR
Podrobnosti o výzvě jsou zveřejněny na webové stránce programu.

 

frame-scrollup