Zpráva

Starostové se na tradiční konferenci dozvěděli, jak kraj pomůže obcím v regionu

Více než 80 starostů se zúčastnilo tradiční konference pro starosty měst a obcí z Moravskoslezského kraje. Cílem letošního, již 13. setkání, které se v Ostravě uskutečnilo 5. června, bylo seznámit zástupce obcí s podporou kraje v oblastech cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, životního prostředí, rozvoje venkova a s koncepcí Chytřejšího kraje. Každoročně se starostové na konferenci dozvídají i o možných dotacích pro obecní projekty. Stejný byl i letošní ročník, diskutovalo se o možných dotacích pro obce ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva pro místní rozvoj a prostředcích z druhého akčního plánu programu RE:START.  

Konferenci zahájil náměstek hejtmana Jan Krkoška, který představil realizované a plánované aktivity kraje na podporu rozvoje venkova a cestovního ruchu. „Rozvoj venkova je pro vedení kraje jedním ze stěžejních témat. V této optice vypisujeme spoustu dotačních titulů a hledáme další způsoby podpory. Aktuálně dokončujeme přípravu finančního nástroje Jessica II, který bychom chtěli spustit v posledním kvartálu 2018. Na poskytování zvýhodněných úvěrů na rozvojové projekty je vyčleněno 200 mil. Kč. Tento nástroj budou moci starostové využít na výstavbu nových zón pro bydlení, startovací byty, parkování ve městech, včetně chytrých řešení,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Problematiku chytrých měst a obcí kraj řeší pomoci koncepce Chytřejšího kraje, která zahrnuje pět základních směrů: zdravotnictví, úspora, doprava, debyrokratizace a ICT infrastruktura. Kraj chce podpořit převážně malé obce v oblasti elektromobility. V rámci dotační soutěže o nejlepší Chytrá řešení bylo podpořeno vybudování 10 dobíjecích stanic a v plánu je vybudovat dalších 20.

Proto, aby aktivity byly zaměřeny cíleně na největší potřeby venkovských oblastí v kraji, byla zpracována Koncepce rozvoje venkova Moravskoslezského kraje. Výsledky představili zástupci kraje a zpracovatelské společnosti Beepartner. Ti doporučují se zaměřit na konkrétní opatření týkající se například posilování komunitní role škol, mobilnější služby pro obyvatele řídčeji obydlených oblastí, bezpečnější komunikace (silnice, chodníky), revitalizace brownfields či vysokorychlostní internet pro venkov. Koncepce bude v nejbližších měsících projednávána s dotčenými zástupci venkovských oblastí. 

Již konkrétní nabídku dotačních příležitostí pro obce prezentovali zástupci MPO. To vyhlásilo v květnu II. výzvu na dotační program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.  V tomto programu si obce mezi sebou rozdělí částku ve výši 180 mil. Kč. Chátrající obecní nemovitosti tak díky těmto prostředkům mohou obce připravit pro podnikatelské využití. Zrealizovat mohou rekonstrukci nemovitosti na moderní podnikatelské nemovitosti, odstranění nevyužitelných staveb, výstavbu páteřní infrastruktury. O dotaci však musí požádat do 10. srpna 2018. Pro obce, které nechtějí revitalizované brownfieldy využít pro podnikatelské účely, se nyní připravují dotační podmínky na výzvu.

V závěru konference bylo otevřeno téma, které dlouhodobě trápí kraj a tím je kvalita ovzduší. Vedení kraje se touto problematikou intenzivně zabývá. Jedním z kroků je řešení lokálních topenišť. „Dosud byla rámci kotlíkových dotací podpořena výměna 9 112 kotlíků v celkové částce 796 milionů korun. Od ministerstva životního prostředí máme na výměny nevyhovujících kotlů na ty ekologické přislíbenu další miliardu. Věřím, že i další kolo kotlíkové výzvy bude tak úspěšné jako ty předchozí,“ uzavřel Jan Krkoška, náměstek hejtmana.


7. června 2018
frame-scrollup