Zpráva

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2015

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu řízení cestovního ruchu na území kraje, včetně řízení lidských zdrojů působících napříč subjekty v cestovním ruchu. Cílem této Strategie bylo vymezení jasných kompetencí v systému řízení cestovního ruchu a nastavení systému financování destinačního managementu v Moravskoslezském kraji pro případ existence zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v ČR či pro případ jeho neexistence. Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena v rámci projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“ reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00039, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

frame-scrollup