Zpráva

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je zpracována jako střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.

Strategie reaguje na nové podmínky, ve kterých se kraj oproti roku 2005 nachází. Moravskoslezský kraj se stal dobrou adresou pro zahraniční investory, včetně nejsilnějších globálních firem jako je Hyundai nebo ArcelorMittal. Do globálních hodnotových řetězců se dokázala úspěšně zapojit řada silných místních firem, jako například VÍTKOVICE, a.s., Třinecké železárny nebo Brano Group. Kraj zaujal i mezinárodní společnosti, které svůj podnikatelský úspěch staví na využití vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií, jako je např. Tieto. S velkým zpožděním, ale přece dochází k napojení kraje na hlavní evropské koridory prostřednictvím moderní dopravní infrastruktury. Dynamický rozvoj kraje se projevil i výrazným snížením počtu nezaměstnaných a lepším využitím lidského potenciálu obyvatel.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/470 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo zpracovat novou Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje.

Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje MSK.pdf (formát pdf, velikost 3 MB)
Zápis veřejného projednání SEA SRK MSK 2019–2027 (formát pdf, velikost 248 kB)

Související dokumenty

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup