Zpráva

Struktura koordinace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Turistické oblasti a destinační management

Území moravskoslezského kraje je z turistického hlediska a kulturně historické diverzity rozděleno do šesti územních celků, resp. turistických oblastí:

Podporu uvedených oblastí a realizaci marketingových aktivit v České republice a zahraničí zajišťuje MSK prostřednictvím oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu MSK a destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Záměrem všech subjektů je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace.

Hlavní internetový portál severnimorava.travel propaguje turistické atraktivity, připravované akce, produkty a subjekty cestovního ruchu.

Vysvětlení pojmů

Turistická oblast je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci subjektů z veřejné i soukromé sféry. Využívá k tomu nástrojů managementu.

Destinační management je proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jako spojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.

frame-scrollup