Zpráva

Vesnicí roku v Moravskoslezském kraji jsou Otice

Vítězem krajského kola soutěže a nositelem titulu Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019 je obec Otice na Opavsku. Otice tak postupují do celostátního kola. Už 25. ročník soutěže Vesnice roku opět vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

„Soutěž Vesnice roku vnímám nejen jako ohodnocení aktivního přístupu k rozvoji jednotlivých obcí. Je to také povzbuzení pro obyvatele vesnic, aby se aktivně účastnili na rozvoji svého domova. Hodnotitelská komise nerozhoduje o vítězi pouze od stolu. Její členové soutěžní obce také navštěvují, což považuji za velmi důležité,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Komise při vyhodnocování vždy sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty obce.

„Obec Otice získala první místo za svůj komplexní a dynamický rozvoj, ve kterém hraje důležitou úlohu úzká spolupráce s místními podnikateli, zejména z oblasti zemědělství. Touto sférou se v Oticích také inspiruje kulturní a společenský život a vytváří své osobité pojetí lidových tradic. Komisi také zaujalo, že se do života obce zapojují občané všech věkových kategorií,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Mezi obce, které se umístily na prvních třech místech v krajském kole, rozdělí Moravskoslezský kraj půl milionu korun. Další pětadvacetitisícový bonus spolu s diplomem získaly obce za moderní knihovnické a informační služby. Ocenění se udělovalo také za vedení kroniky, rozvoj venkovských tradic, kvalitní květinovou výzdobu (Fulínova cena) nebo za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce. Nejkrásnější venkovské stavby získaly ocenění Zlatá cihla.

„Moravskoslezský kraj tuto soutěž podporuje nejen finančně, ale i po organizační stránce. Chceme upozornit na význam venkova a motivovat obce, aby se přihlásily i do dalšího ročníku. Mají se čím pyšnit a zaslouží si, aby se i jinde vědělo, co lidé na venkově umí a jak žijí,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Otice i vítězové ostatních krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční začátkem září. Slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2019 je naplánováno na 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

VÝSLEDKY 25. ROČNÍKU KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2018:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2019 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2019“ - obec Otice, okres Opava

2. místo v krajském kole - obec  Žabeň, okres Frýdek-Místek

3. místo v krajském kole - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Cena naděje pro živý venkov - obec Třemešná, okres Bruntál

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za spolupráci obce a jezdeckého klubu v oblasti hipoterapie - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za péči o stavební fond a obraz vesnice - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Diplom za inovativní rozvoj energetické soběstačnosti obce – SMART Village – doporučení na udělení ceny „Inovativní obec“ - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za udržování a rozvíjení venkovských tradic – Selská Hubertova jízda - obec Mikolajice, okres Opava

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek

Diplom za aktivní přístup k rozvoji obce – obec Třemešná, okres Bruntál

Zlatá cihla

A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů - obec Otice, okres Opava (Kaple Nanebevzetí Panny Marie)
B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obec Žabeň, okres Frýdek-Místek (Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána)
C – nové venkovské stavby (rozšíření školských zařízení) - obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek

Přehled vítězných obcí v Moravskoslezském kraji:

2010 – Hlavnice

2011 – Skotnice

2012 – Řepiště

2013 – Jeseník nad Odrou a vítěz celostátního kola (poprvé za MSK v historii soutěže)

2014 – Třanovice

2015 – Kunín

2016 – Velké Hoštice

2017 – Větřkovice

2018 – Úvalno


5. června 2019
frame-scrollup