Zpráva

Vyhodnocení koncepce SEA Marketingové strategie - Průvodní text - veřejné projednání

"Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013"

Pod následujícími odkazy jsou ke stažení uloženy dokumenty "Návrh Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013" a "Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace vlivů Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2009-2013 na životní prostředí", dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k uvedeným dokumentům na e-mailovou adresu: petra.papouskova@msk.cz nebo na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje, Ing. Petra Papoušková, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava nejpozději do 21. 7. 2009.

Veřejné projednání uvedených dokumentů se bude konat dne 16. července 2009 v 15:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava.

frame-scrollup