Zpráva

Výroční akce 2018 v Interreg V-A ČR-PL a Polsko český běh přátelství

Královéhradecký kraj spolu s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko připravuje letošní Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat ve dnech 20. – 21. září 2018 v Hradci Králové. Na Výroční akci budou mimo jiné prezentovány inspirativní česko-polské projekty, bude představen stav realizace Programu a výhled přeshraniční spolupráce po roce 2020. Výroční akce je též šancí k neformálním setkáním a výměně zkušeností.

Výroční akci 2018 bude předcházet Polsko-český běh přátelství, který se uskuteční 15. září 2018 ve městě Głuchołazy, trasa Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy (12 km).

Bližší informace ke konání Výroční akce 2018 a Polsko-českému běhu přátelství jsou k dispozici na stránkách Programu - http://www.cz-pl.eu/konference-skoleni-seminare-konzultace-open-day/konference/vyrocni-akce-2018.

frame-scrollup