Zpráva

Výzva na předkládání žádostí v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Vás zve na oslavy Dne Evropské spolupráce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. 

Bližší informace najdete na stránkách programu.

frame-scrollup