Zpráva

Žáci a studenti se budou opět zaučovat na stážích ve firmách

Kraj nabízí firmám příspěvek na odborné stáže studentů. Středoškoláci i vysokoškoláci tak získávají zkušenosti z reálného provozu, firmy si mohou vytipovat a vychovat budoucí zaměstnance. Tento program Moravskoslezský kraj vyhlašuje už počtvrté, tentokrát na něj vyčlenil 5 milionů korun.

„Tyto odborné stáže pomáhají propojit zaměstnavatele se školami a jejich studenty. Není žádnou novinkou, že podniky v našem regionu dlouhodobě bojují s nedostatkem kvalitních, hlavně technicky vzdělaných zaměstnanců. Studijní pobyty mohou pomoci tuto situaci řešit. Jsou velmi přínosné i pro samotné stážisty, kteří se seznámí s provozem fungujících firem a mají větší šanci si po skončení studia najít dobrou a zajímavou práci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách vyhlašuje Moravskoslezský kraj už počtvrté. „V prvních třech výzvách jsme na 54 projektů přerozdělili celkem 8 milionů korun. Tyto prostředky firmy využily na mzdy stážistů ze středních i vysokých škol, a také pro zkušené mentory, kteří se jim během stáže individuálně věnují,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a doplnil, že o příspěvek mohou zažádat firmy mnoha oborů. „Dotaci mohou využít nejen ryze technické firmy, ale také společnosti zabývající se ekologií, zemědělstvím, potravinářstvím, zdravotnictvím, ale také jazykovědou, lázeňstvím nebo například restauratérstvím.“

Stážisté získají kromě cenných zkušeností i finanční ohodnocení, maximálně 110 korun na hodinu. Mentoři, kteří na studenty odborně dohlíží, mohou dostat odměnu až 5 tisíc korun měsíčně.

„Stáže je možné absolvovat také ve sdíleném vývojovém centru, jako je například ostravská laboratoř IdeaHUB, která přišla s projektem Absolvent2. I v takovém technologicky vybaveném pracovišti mohou studenti pod odborným dohledem získat zkušenosti, které budou důležité v jejich budoucí kariéře,“ sdělil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a představil jednu ze zajímavých stáží předchozí výzvy: „Student energetiky na VŠB-TU spolupracoval na konkrétním projektu, který řešil odstraňování rtuti ze spalin laboratorního hnědouhelného kotle. Jsem si jistý, že jeho přístup byl přínosný i pro samotnou firmu Envir & Power Ostrava,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Stáže si pochvalují i samotní studenti v reportáži z projektu Predátor ve firmě Leemon Concept.

Firmy působící v Moravskoslezském kraji se o dotaci v maximální výši 300 tisíc korun mohou hlásit až do 28. června 2019.


20. května 2019
frame-scrollup