Zpráva

10. krajská konference k prevenci rizikového chování

10. krajskou konferenci poprvé podpořilo také MŠMT díky podpoře systémového krajského projektu "Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji". Prezentace přednášek včetně programu:

 • Program 10. krajské konference
 • Prevence rizikového chování - aktuality ze světa (MŠMT a MSK) - Mgr. Andrea Matějková
 • Krajský projekt Bezpečnější klima ve školách MSK - Výskyt vybraných rizikových aktivit u moravskoslezských žáků a žákyň - PhDr. Martin Dolejš, PhD.
 • Budování bezpečného klimatu školy ve smyslu procesního standardu - PhDr. Petr Hrouzek, PhD.
 • Pravidla (soužití) třídy - Mgr. Petr Spurný
 • Od vedení školy k třídnímu kolektivu - Jan Hlaváč
 • Systém jednotného on-line vykazování preventivních aktivit škol - Mgr. Roman Petrenko
 • Kostky v budování týmu - Mgr. Petr Sedlář, Mgr. Petr Miklíček
 • Nový pohled na kořeny závislostí, závislostního a rizikového chování - PhDr. Miroslav Orel, Ph.D
 • Autority a jejich místo v životě dítěte a žáka- PaedDr. Věra Facová
 • SOCIOKLIMA - nástroj včasné detekce podpůrných a rizikových faktorů ve škole - Mgr. Milena Mikulková
 • Podpora bezpečného klimatu prostřednictvím etické výchovy - Mgr. Hana Kachtíková
frame-scrollup