Zpráva

11. krajská konference k prevenci rizikového chování

11. krajská konference se opět těšila velkému zájmu posluchačů z řad školních metodiků prevence, výchovných poradců či ředitelů škol.

Prezentace přednášek včetně programu:

  • Program 11. krajské konference
  • Prevence rizikového chování aktuality ze světa
  • Prevence a řešení rizikových jevů ve školách z pohledu ČŠI
  • Specifika práce s ohroženými dětmi
  • Strašák jménem Sebepoškozování
  • Specifika práce s ohroženými dětmi
  • Právní instrumenty v oblasti návykových látek
  • Klima jako klíčový fenomén živoucí třídy
frame-scrollup