Zpráva

11. ročník Krajské konference k prevenci rizikového chování se opět těšil velkému zájmu

11. října 2018

Už po jedenácté Moravskoslezský kraj zorganizoval dvoudenní setkání v beskydských Malenovicích pro poradenské pracovníky škol, aby si vyslechli a diskutovali o nejnovějších trendech v oblasti prevence rizikového chování. Od fenoménu YouTube, legislativu ve věcech návykových látek v prostředí školy, problematiku sebepoškozování, jak pracovat s ohroženými dětmi či jak pracovat na dobrém klimatu školní třídy.

Každoročně jsou přizýváni špičkoví lektoři, kteří přednesou 12 hodin velmi užitečných informací. V letošním roce to byli například zástupci e-Bezpečí, Kliniky adiktologie, České školní inspekce, Linky bezpečí či Diagnostického ústavu.

Krajské konference se těší velkému zájmu. Letos se k diskusi sešlo nad 150 školních metodiků prevence, výchovným poradců či školních psychologů.

„Moravskoslezský kraj pamatuje na oblast prevence rizikového chování a nezapomíná na něj při sestavování rozpočtu. Každoročně tak financuje konference, vyhlašuje dotační program na podporu efektivních preventivních aktivit a je zapojen do několika dalších projektů na podporu preventivního působení“ řekl náměstek hejtmana Mgr. Folwarczny, pod jehož záštitou se celá akce konala.

frame-scrollup