Zpráva

11. ročník Opavského PARADNE

7. října 2019

Koncem září uspořádali pracovníci organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace pro děti, které mají své životy svázány s invalidním vozíkem, 11. ročník Opavského PARADNE. Pro padesátku závodníků, které doprovázeli jejich rodiče nebo známí, bylo připraveno deset disciplín, při jejichž plnění mohli kluci a holky prokázat svou šikovnost, snahu a chuť sportovat a být co nejlepší. Soutěže byly o to zajímavější, že se do nich zapojily i další děti ze školní družiny pořádající školy. Vznikaly tak dvojice nebo trojice dětí s různým stupněm postižení, které závodily nebo plnily úkoly společně. Holky a kluci se navzájem povzbuzovali, pomáhali si a fandili si. Lidé, kteří v úterý 24. 9. v odpoledních hodinách procházeli Nám. Osvoboditelů v Opavě se zastavovali, pozorovali, občas i vyslovovali pořadatelům a rodičům dětí obdiv nad tím, jak jsou soutěžící snaživí a šikovní vzdor svému handicapu. Na konci soutěže obdrželi všichni soutěžící odměny. Vítězi Opavského PARADNE 2019 se stali všichni, protože důležité tentokrát nebyly výkony. Tím hlavním byl čas, při kterém byla samozřejmostí tolerance, vstřícnost, pochopení a vyjádření respektu k těm, kteří mají svůj život komplikovaný postižením různého typu, ale umí si užít radosti života, stejně jako jejich zdraví vrstevníci.

frame-scrollup