Zpráva

12. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

10. října 2019

Již po 12. proběhla krajská konference k primární prevenci rizikového chování určená poradenským pracovníkům jak základních, tak středních škol. Dvoudenní setkání 150 pedagogů bylo vyplněné odborným programem a na řadu tak přicházela témata jako jsou hrozby sociálních sítí, lhaní a manipulace, spolupráce odboru sociálně právní ochrany dětí, poruchy attachmentu nebo psychiatrie v dětech. Uzavírající přednáškou byla aplikace koučinku jako prostředek pro řešení konfliktů.

Konference proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Stanislava Folwarczneho za významné podpory Moravskoslezského kraje a MŠMT prostřednictvím projektu "Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2019", jenž je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků škol.

"Konferenci považujeme za velmi potřebnou a těší nás, že je i vyhledávanou aktivitou Moravskoslezského kraje. Problematika prevence rizikového chování patří do hledáčku našeho zájmu, hovoří o tom mimo jiné i zastupitelstvem kraje schválený koncepční dokument Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2019-2027" uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Stanislav Folwarczny.

frame-scrollup