Zpráva

Aktuální výzvy pro školy a školská zařízení

Školy působící v Moravskoslezském kraji mohou aktuálně předkládat své projekty pro rozvoj vzdělávání do níže uvedených výzev programů Evropské unie, Národního programu Životní prostředí, MŠMT:

Výzvy OP VVV:

Výzva MŠMT:

Výzva přeshraniční spolupráce:

Výzvy IROP ITI:

 

frame-scrollup