Zpráva

Albrechtova střední škola v Českém Těšíně pořádala raritní seminář s badatelskou tématikou

8. března 2019

Koordinátoři EVVO Moravskoslezského kraje se setkali letos v lednu již podesáté. Na toto setkání koordinátorů environmentální výchovy navázal již potřetí badatelský seminář, určený pro učitele a koordinátory EVVO všech stupňů škol v Moravskoslezském kraji. Seminář slavnostně zahájila Ing. Vanda Palowská, ředitelka Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.

Škola je aktivním členem sítě škol Klubu ekologické výchovy. I tento ročník semináře byl zaměřen na to, jak realizovat v mateřských, základních, středních i vysokých školách badatelsky orientované vyučování. Pedagogové si vzájemně předávali své zkušenosti z badatelské praxe, kterou uskutečňují na svých školách. V rámci prezentací byli seznámeni se společensky odpovědným vzděláváním i s tím, jak pracovat s nadanými žáky. Seminář nabídl účastníkům množství inspirací pro jejich práci ve školách, poukázal na návaznost badatelské činnosti na jednotlivých stupních škol a poskytl náměty na exkurze a projekty.

Všichni pedagogové vysoce hodnotili tento seminář a jedna paní učitelka z mateřské školy řekla: „Jsme tu všichni – 4 stupně škol, to snad nikde není!“ A dodala: „Jen tady v Českém Těšíně se uskutečňuje něco neobvykle zajímavého, co nemá hranice mezi školami. Kde jinde, než právě zde máme možnost poznat práci svých kolegů ať z nižšího či vyššího stupně škol?!“ Všichni účastníci kvitovali tento seminář a litovali, že nebyl aspoň dvoudenní. Pedagogové obdrželi tašky s výukovými materiály, účastnický list. V odpolední části si pedagogové prohlédli Piastovskou věž a náměstí v Polském Těšíně. Semináře se zúčastnilo 51 účastníků. Hlavní organizátorka Anna Hromková na závěr účastníkům sdělila: „Vážení, můžete se těšit na další významnou akci v Českém Těšíně. Před prázdninami – 25. června se uskuteční již čtvrté mezinárodní setkání dětí, žáků, studentů, pedagogů a odborníků z praxe MESS 2019 pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., který toto Mezinárodní ekologické studentské sympozium slavnostně zahájí.“

frame-scrollup