Zpráva

Bruntálská průmyslovka využívá 3D tiskárny při pomoci v boji proti koronaviru

1. dubna 2020

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, se aktivně zapojila díky obětavým zaměstnancům školy a IT vybavení, kterým disponuje, do 3D tisku ochranných pomůcek pro zdravotníky z okresu Bruntál a také do výroby komponentů pro šití roušek.

Ve škole tiskneme na 3D tiskárnách komponenty ochranných štítů, které mají omezit přenos infekce kapénkami. Náš model vychází z návrhu firmy Prusha Resarch. Kolegové však model dodatečně optimalizovali, kvůli snížení hmotnosti a úspoře nákladů na tisk. Dále se u nás štíty balí a kompletují. V současné době čekáme na dodávku plexiskel štítů,“ řekl ředitel školy Ing. Jan Meca a dodal, „věřím, že budeme distribuovat štíty na konci tohoto, případně na začátku příštího týdne.

Zaměstnanci školy plánují realizovat 3D tisk 7 dnů v týdnu. Škole se podařilo zajistit materiál na výrobu cca 2400 ks štítů. Na přípravě štítů se ve spolupráci se školou podílí několik firem z regionu Bruntálska a rovněž město Bruntál, které se podílí jak finančně, tak vlastním tiskem komponent nebo zajištěním materiálu na výrobu.

Měsíční produkce školy je cca 2000 ks štítů. Štíty budou v prvé řadě distribuovány praktickým lékařům, dětským lékařům a zubařům, a to na území celého okresu Bruntál. V druhé vlně budou štíty nabídnuty ostatním lékařům, nemocnici v Bruntále a Krnově. Škola chce pomoci také domovům pro seniory v okrese Bruntál a poskytovatelům sociálních služeb.

Část tiskových kapacit na 3D tiskárnách škola věnuje spolupráci s ČVUT Praha, které poskytlo tiskový materiál. Na školních 3D tiskárnách se tisknou redukce mezi maskou Decathlon a filtrem.

Současně škola tiskne pro místní švadleny přípravky, které usnadňují sešívání šňůrek na roušky.

Do šití roušek se zapojilo 14 pracovnic školy, které šijí roušky doma nebo ve škole. Současně byly ve škole vytvořeny oddělené prostory na žehlení roušek. V nejbližších dnech se aktivity školy zaměří také na balení roušek a jejich přípravu pro distribuci. Vyprodukované roušky budou předány na distribuční místo, které zřídilo město Bruntál.

Podle slov ředitele školy všechny tyto aktivity stojí především na ochotě zaměstnanců školy pomáhat druhým. „Za současné situace se kolegové nabízejí, mají spoustu nápadů a hledají příležitost, jak se aktivně zapojit,“ zdůraznil Meca.

Ani v oblasti vzdělávání škola v žádném případě nezahálí. Ve škole se učí podle upraveného rozvrhu v prostředí aplikace Teams. Veškeré hodiny jsou řešeny formou videokonference, je v maximální možné míře zachována interakce s žáky. „V hodinách probíráme novou látku, diskutujeme a snažíme se udržet v "živém" kontaktu s žáky. U nové látky se soustředíme jen na podstatné věci. Pořídili jsme do školy několik mobilních videokonferenčních systémů, někteří kolegové tak jako dříve píšou na tabuli. Z každé vyučovací hodiny vznikne videozáznam, žáci tak mají možnost si výklad přehrát zpětně. Zapisujeme do třídní knihy a evidujeme i absenci žáků. Velmi pozitivní je téměř 100% docházka žáků do hodin. Máme štěstí v tom, že žáci mají doma k dispozici potřebné vybavení a jsou schopni se účastnit výuky. Hodně pomohl i balíček bezplatného neomezeného internetu od firmy T-mobile a O2. Také těžíme ze zavedeného identity management systému, bez kterého by pro nás online výuka byla těžko dosažitelná,“ dodal ředitel bruntálské průmyslovky Ing. Meca.

frame-scrollup