Zpráva

Celostátní odborná soutěž Prodavač 2018

Družstvo žáků Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Opava, příspěvková organizace, oboru Prodavač se 5. dubna 2018 zúčastnili 13. ročníku celostátní odborné soutěže Prodavač 2018, kterou pořádala Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola v Ústí nad Labem. Soutěžilo 53 žáků z 18 škol z celé České republiky.

Mezi praktické soutěžní disciplíny bylo zařazeno určování vzorků zboží, balení různých druhů zboží a potravin, vážení, aranžování a nákup na pokladně. K teoretickým disciplínám patřil např. test z cizího jazyka, všeobecný test o znalostech Evropy, obchodní počty, test ze zbožíznalství, účtenka a dodací list. Novinkou v soutěži byl paměťový test a kreativní balení kopacího míče.

Naši žáci projevili velkou bojovnost, nejlepšího výsledku dosáhl žák 2. ročníku Dominik Číž, který se umístil v kategorii žáků 2. ročníků na 1. místě.


11. dubna 2018
frame-scrollup