Zpráva

Centrum kolegiální podpory při SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

31. října 2019

Ve čtvrtek 17. října 2019, v rámci projektu Místní akční plán II v ORP Třinec, uspořádalo Centrum kolegiální podpory zřízené při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, kulatý stůl na téma „Dítě s ADHD a jinak neklidné dítě“. Jednalo se o jednu z akcí, kterou centrum organizuje pro učitele a asistenty pedagoga běžných základních škol a mateřských škol na Třinecku. Lektorka a metodici školy postupně provázeli všechny účastníky kulatého stolu od etiologie ADHD, kdy si všichni znovu uvědomili, že ADHD je typickým příkladem tzv. multifaktorově podmíněné poruchy dítěte, až po nejčastější projevy a vhodné vyučovací přístupy k žákům s touto poruchou. Akce Centra se setkávají s velmi pozitivní odezvou.

frame-scrollup