Zpráva

Česká centra hledají lektory pro výuku češtiny na Ukrajině

Česká centra – kulturní institut ČR, zřízený Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro celkovou propagaci naší země v zahraničí - hledá lektory pro kurzy češtiny, které organizují v Kyjevě, Lvově, Ternopilu, Vinici, Ivano-Frankivsku, Užhorodu, Černovicích, Oděse, Záporoží, Dnipru a Charkově. V kurzech vyučují výlučně rodilí mluvčí, kteří mají status delegátů Českého centra a jejich mise kopírují 4,5 měsíční trvání kurzů.

Dosud Česká centra spolupracovala především se studenty a čerstvými absolventy vysokých škol, ideálně z ligvo-didaktických oborů (bohemistika, slavistika, rusistika, pedagogika, …), ale o výuku češtiny na Ukrajině by mohli mít zájem i zkušení pedagogové – například ti, kteří již stojí mimo aktivní službu.

Zájemci naleznou podrobné informace v přiložené prezentaciv letáku o lektorských stážích, případně prostřednictvím kontaktů v nich uvedených.


4. prosince 2019
frame-scrollup