Zpráva

Česká unie sportu vyhlásila program na podporu sportu v Moravskoslezském kraji na rok 2019

3. srpna 2018

Česká unie sportu nyní vyhlásila dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji na základě Memoranda o spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Podpora se týká činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. Nově navržený způsob finanční podpory je založený na členské základně v Informačním systému sportovních organizací. Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele (sportovní organizaci).

Bližší informace včetně podmínek dotačního programu, formulářů i kontaktů na administrátory naleznete na stránkách Moravskoslezské organizace České unie sportu

frame-scrollup