Zpráva

Cesta pro mladé – projekt Fondu dalšího vzdělávání

30. listopadu 2016

Fond dalšího vzdělávání představuje projekt Cesta pro mladé, jehož cílem je poskytnout praxi žákům a studentům, a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a také zvýšit jejich zaměstnatelnost.

„Projektem Cesta pro mladé chceme propojovat studenty a firmy, podporovat jejich silné stránky, vytvářet mezi nimi kontakty a v neposlední řadě dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům zažít pár měsíců jinak a pohybovat se tak v oboru, který studují, a který je baví.“
Více informací naleznete na webových stránkách projektu „Cesta pro mladé“.

frame-scrollup