Zpráva

COVID–19 projekty nezastavil

11. června 2020

Mimořádná situace spojená s onemocněním COVID-19, která zabránila žákům navštěvovat školní výuku, však nezabránila některým středním školám zřizovaným Moravskoslezským krajem pokračovat v realizaci projektové činnosti. Mezi školy, které se dokázaly s mimořádnou situací vypořádat, patří Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, která ve školním roce 2019/2020 realizuje hned řadu projektů:

Rodilí mluvčí

Jedná se o projekt, který financuje Moravskoslezský kraj a je realizován vždy ve spolupráci s vybranou jazykovou školou, která zajišťuje pro výuku lektory = rodilé mluvčí. Lektor vždy spolupracoval s učitelem dané skupiny a společně vytvářeli náplň hodin. V letošním školním roce se na této škole jednalo o 60 vyučovacích hodin. V období duben-květen byla z důvodu koronakrize prováděna výuka online. I takto se podařilo odučit naplánovaný počet hodin, který přispěl k procvičení mluveného projevu žáků.

Program Yes, I do

Program Yes, I do probíhá na Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ v Opavě prvním rokem - celkem se jedná o dvouletý běh. Primárním úkolem programu je vytvořit ve škole tandem, který se skládá vždy z vyučujícího AJ a učitele odborného předmětu tak, aby i on byl schopen částečně vyučovat v AJ. V letošním roce se vyučovaly 2 skupiny po 6 žácích. Program je přínosem jak pro žáky, tak pro učitele odborníky. Žáci se něco nového přiučili a učitelé ocenili zkušenost výuky v tandemu. Výuka v období uzavření škol probíhala ve škole distančně pomocí platformy "Zoom".

Škola2+++

V rámci projektu byly v době mimořádných opatření realizovány následující aktivity:

  • Školní asistent – některé práce byly realizovány v rámci home office a částečně ve škole;
  • Školní kariérový poradce – komunikoval distančně s žáky;
  • Doučování – dokončení probíhalo distanční formou;
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - fyzická realizace proběhla v únoru, v dubnu pouze interní sdílení zkušeností s ostatními pedagogy distanční formou;
  • DVPP – vzdělávání pracovníků probíhalo formou webinářů.

DofE

Jedná se o celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v samostatnosti a zodpovědnosti. Žáci si sestavují vlastní program DofE a volí si aktivity, které je zajímají. Dlouhodobě a pravidelně se věnují aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Do programu jsou ve školním roce 2019/2020 zapojeni 4 pedagogové a 12 žáků. Všichni žáci v projektu pokračovali i během přerušení výuky a vykonávali v rámci možností své vybrané aktivity. Vyučující pak vše kontrolují v online aplikaci programu. Všechny naplánované exkurze byly přesunuty na září 2020.

frame-scrollup