Zpráva

Čteme si spolu v MŠ

28. ledna 2020

Nikdy není dost brzy na to, začít dětem číst, nikdy není pozdě na to, začít dětem číst. Toho se drží mateřská škola při Střední škole, Základní škole a  Mateřské škole, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizaci. Po zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, který dosud trvá, navázala škola spolupráci s Knihovnou Třinec a zapojila se do projektu Čteme si spolu v MŠ.

Cílem projektu je šířit hodnotnou literaturu a přispět k posílení rodinných vazeb prostřednictvím společného čtení. Pravidelně každý měsíc do školy dochází patron čtení knihovnice Mgr. Marika Zademská, která dětem poutavým způsobem představí knihu a v závěru návštěvy rozdá úkol, ten děti splní doma s rodiči dle svých možností a přinesou jej zpět do školy.

Každé dítě navíc obdrželo čtenářský metr. Ten má podobu klasického metru, ale kromě stupnice určující výšku, obsahuje také doporučení 80 kvalitních dětských knih, do kterých by se děti měly, tak jak budou růst, začíst.

frame-scrollup