Zpráva

Další vzdělávání a profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji

Další vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji

Nabídka dalšího vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji (formát MS Excel; velikost 68 kB)

Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za správnost a aktualizaci údajů odpovídají jednotlivé školy.

Profesní kvalifikace ve školách v Moravskoslezském kraji

Profesní kvalifikace je odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání (popř. ve dvou nebo více povoláních). Odbornou způsobilost lze získat nejen ve škole, ale také pouze praxí nebo samostudiem. Ve školách v MSK lze vykonat zkoušku z některé profesní kvalifikace a získat tak osvědčení potvrzující znalosti a dovednosti, na které uchazeč dosud nemá žádný doklad.

Podrobnější informace lze zjistit přímo ve školách prostřednictvím kontaktních osob nebo na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Nabídka profesních kvalifikací ve školách v Moravskoslezském kraji (formát MS Excel; velikost 47 kB)

Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za správnost a aktualizaci údajů odpovídají jednotlivé školy.

Vybraná legislativa

  • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (část devátá Další vzdělávání ve školách).
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné odkazy

frame-scrollup