Zpráva

Další vzdělávání a profesní kvalifikace v Moravskoslezském kraji

Nabídka dalšího vzdělávání ve školách v Moravskoslezském kraji v okresech:

Údaje jsou zveřejněny na základě dat poskytovaných školami. Za správnost a aktualizaci údajů odpovídají jednotlivé školy.

Profesní kvalifikace ve školách v Moravskoslezském kraji

Podrobnější informace lze zjistit přímo ve školách prostřednictvím kontaktních osob nebo na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Profesní kvalifikace je odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání (popř. ve dvou nebo více povoláních). Odbornou způsobilost lze získat nejen ve škole, ale také pouze praxí nebo samostudiem. Ve školách v MSK lze vykonat zkoušku z některé profesní kvalifikace a získat tak osvědčení potvrzující znalosti a dovednosti, na které uchazeč dosud nemá žádný doklad.

Vybraná legislativa

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (část devátá Další vzdělávání ve školách).

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Užitečné odkazy

frame-scrollup