Zpráva

Dodatek č. 2 k pokusnému ověřování oborů s výučním listem a maturitní zkouškou

Ministerstvo školství vydává dodatek č. 2 k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H ve vybraných středních školách.
web: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatek-c-2-k-pokusnemu-overovani-oboru-vzdelani-ve-kterych
1. června 2020
frame-scrollup