Zpráva

Doporučení Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k organizaci soutěží

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, uzavřením škol a školských zařízení, zajišťováním péče o děti pracovníků v první linii, nemožností zajistit srovnatelné podmínky pro všechny žáky a s ohledem na aktuální stav pandemie koronaviru doporučuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s účinností od 9. 4. 2020 do konce školního roku 2019/2020 v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zrušit okresní a krajská kola sportovních, uměleckých a předmětových soutěží a přehlídek vyhlášených ve Věstníku MŠMT. Upřímně si vážíme snah všech garantů hledat i v současné nelehké situaci alternativní možnosti prezentace dovedností žáků základních, základních uměleckých a středních škol soutěžní formou na olympiádách a přehlídkách a jsme připraveni je podpořit na základě dalších zpřesňujících pokynů vyhlašovatele rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví

frame-scrollup