Zpráva

Dotazník zájmu o aktivity v projektu Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2020

Moravskoslezský kraj byl podpořen ze státního rozpočtu (MŠMT - výzva pro podávání projektů v oblasti realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2020) na realizaci systémového projektu "Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2020".

Cílem projektu je profesní a osobní růst kompetencí realizátorů preventivních aktivit s přímým dopadem na žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v oblasti bezpečnějšího klimatu ve školách s územní působností v Moravskoslezském kraji.

Projekt  navazuje na předchozí roky a je opět připraven pro realizátory působící ve vertikální rovině nastaveného systému prevence rizikového chování v ČR. Záměrem je přímá aplikace na cílové skupiny a primární soběstačnost v realizování preventivních aktivit.

Opět jsme připravili několik seminářů a zařadili výzkum, do kterého se můžete zapojit. Svůj zájem můžete vyjádřit vyplněném zájmu o jednotlivé aktivity. Bližší informace máte připojeny v jednotlivých nabídkách.

Měřitelnost cíle bude dána v počtech osob zúčastněných aktivit, počet zaznamenaných změn, které byly doporučeny v aktivitě evaluace, fungující komunikace a koordinace s realizátory prevence… apod.

Projekt je nastaven na 5 základních klíčových aktivit:

  1. Vzdělávání
    1. VZDĚLÁVÁNÍ nové ŠMP
    2. VZDĚLÁVÁNÍ pro aktivní
  2. Metodické vedení
  3. Předávání odborných informací
  4. Evaluace
  5. Úpravy ve školním prostředí

Dotazníkem sledujeme zájem o aktivity č. 1 a 4

V případě, že projevíte zájem, budeme komunikovat již jen s vámi a nebudete informováni plošně.

frame-scrollup