Zpráva

Elektronické formuláře pro školy

Form Server

Přihlášení pro vyplnění formulářů

(pouze pro registrované uživatele)
  • Formuláře žádostí, vyúčtování, přihlášky do soutěží atp.
  • Rychlá šetření krajského úřadu

Přístupové heslo je k dispozici u ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení; v případě potíží s přihlášením se ředitelé mohou obrátit na e-mail: ivana.lesova@msk.cz, do zprávy uveďte Váš identifikátor právnické osoby tzv. REDIZO).
Návod pro vyplnění elektronického formuláře (formát pdf, velikost 184 kB)

Nabídka pracovních míst

Formulář Nabídka pracovních míst (ke zveřejnění na webových stránkách kraje) byl ze sekce Školství přesunut do nadřazené sekce "Formuláře" tak, aby byl k dispozici také ostatním organizacím nejen z oblasti školství. Nyní je označen FRM001.

 

Aplikace 602XML Filler

Pro elektronické vyplňování formulářů si nainstalujte zdarma aplikaci 602XML Filler.

 

Obecný postup při vyplňování formuláře

Průvodce jednotlivými kroky při zpracování formuláře.

frame-scrollup