Zpráva

Emisaři ze Slezského gymnázia žádají změnu legislativy!

24. října 2019

Mladí emisaři ze Slezského gymnázia, kteří se posledních několik let úspěšně pokoušejí bojovat se znečištěným ovzduším v Opavě, svou pozornost nyní zaměřují na sílící problém světelného znečištění. Tento problém v posledních letech značně narostl - lidé jsou obtěžováni světlem veřejného osvětlení, které svítí v nevhodnou dobu, či na nevhodná místa. Zároveň se v posledních letech rozmohlo využívání moderních LED světelných zdrojů, jejichž bílé světlo má spektrum, které působí škodlivě nejen na člověka, ale na celou přírodu. Obsahuje totiž velký podíl modré části spektra, na které byly živé organismy po miliony let zvyklé pouze ve dne. V důsledku toho dnes vymírá hmyz nebo noční ptáci. U lidí modré světlo způsobuje zvýšený stres, psychické poruchy i jiná onemocnění.

Emisaři spolupracují s odborníky a vzdělávají se v oboru fotometrie. V noci pořádají pochůzky v Opavě s luxmetrem a spektrometrem a provádějí měření. Měří úroveň osvětlení ulic a spektrum světla, které lampy vyzařují. Výsledky svého měření zpracovali ve formě tabulky a Google mapy veřejného osvětlení. Prezentovali je 16. září 2019 před primátorem města Opavy T. Navrátilem, který jejich práci velmi ocenil a přislíbil jim spolupráci v dané oblasti.

Od začátku roku 2019 spolupracují Emisaři v rámci projektu Dialogue between us programu ERASMUS+ s partnerskou školou Devonport High School for Boys z Plymouth (Velká Británie). Ti jejich projekt obohatili o poznatky z astronomie. Spolu absolvovali v dubnu 2019 mobilitu v Bruselu, kde navštívili Evropskou komisi, Evropský parlament a Stálé zastoupení ČR při EU. Zde prezentovali výsledky své práce a předali podněty ke změně legislativy pro Evropskou komisi. Ty obdržela česká eurokomisařka V. Jourová, která je předala kolegům, kteří mají na starosti evropskou legislativu v této oblasti.

1. října 2019 emisaři ze Slezského gymnázia a jejich přátelé z Plymouth prezentovali svou práci v Poslanecké sněmovně ČR jejímu předsedovi R. Vondráčkovi, poslancům a senátorům, které zajímá ochrana životního prostředí. Prezentaci se zaujetím zhlédl i náměstek ministra životního prostředí V. Smrž. Na schůzce emisaři předali své podněty pro změnu evropské legislativy, které vytvořili v Bruselu. Všichni posluchači byli jejich prezentací nadšeni, ocenili ji a přislíbili jim pomoc.

frame-scrollup