Zpráva

Fotografická soutěž na téma Škola základ života

18. prosinec 2017

Střední průmyslová škola v Ostravě a Asociace středoškolských klubů České republiky uspořádaly již devátý ročník fotografické soutěže, která byla tento rok zaměřena na školu a volnočasové aktivity s ní spojené. Fotosoutěž probíhala od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2017 a bylo do ní zasláno celkem 226 fotografií.

Nejlepší fotografie pak byly oceněny na vernisáži, která proběhla dne 27. 11. 2017 v DK Akord v Ostravě-Zábřehu. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, například starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář, bývalý starosta městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karel Sibinský a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková. Záštitu nad fotosoutěží převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a zastupitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Lenka Fojtíková.

Fotosoutěž pořadatelsky zajišťoval středoškolský klub ASK ČR při SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu, a to za finanční podpory městského obvodu Ostrava-Jih, Asociace středoškolských klubů ČR, stavební firmy SDS komplexní stavby, firmy Deichmann a paní Ing. Lenky Fojtíkové.

Jmenný seznam oceněných fotografů

Nejlepší fotografové do 18 let
1) Markéta Kubátová
2) Markéta Krajhanzlová
3) Veronika Gurecká
4) Michaela Szotkowská
5) Natálie Šáchová
6) Valerie Káňová

Nejlepší fotografové nad 18 let
1) Elen Ioanidisová
2) Roman Jaroš
3) Jiři Menšík
4) Martin Sojka
5) Štěpánka Parvová
6) Ing. Andrea Krasulová

  • Cena hejtmana Moravskoslezského kraje:  Mgr. Eva Jeništová
  • Cena starosty Bc. Martina Bednáře: Tereza Konečná
  • Cena místostarosty RNDr. Františka Staňka: Tereza Ožanová
  • Cena předsedy ASK ČR Mgr. Zbyňka Šolce: Václav Košák
  • Cena tajemníka ASK ČR Martina Kalužíka: Petr Nevěčný
  • Cena Ing. Lenky Fojtíkové: Kristýna Ohřálová
  • Cena ředitele SPŠ stavební v Ostravě Ing. Norberta Hanzlíka: Libor Hromádka
  • Cena stavební firmy SDS komplexní stavby: Josef Halml
  • Cena ředitele ASK ČR Pavla Zdráhala: Vojtěch Niedermertl
frame-scrollup