Zpráva

Gymnazisté v Českém Těšíně se zdokonalí v informačních technologiích

Novou specializovanou multimediální učebnu mají k dispozici žáci českotěšínského Gymnázia Josefa Božka. Moderní učebna bude sloužit výuce grafiky, dalších odborných předmětů, ale také kroužku robotiky. Nová učebna včetně vybavení vyšla na 5 milionů korun.

Gymnazisté v Českém Těšíně se zdokonalí v informačních technologiích

„Původní učebna výpočetní techniky už rozhodně nevyhovovala moderním trendům ve výuce. Aby byla zajištěna kvalitní výuka a dařilo se podchytit talentované žáky a motivovat je k dalšími intenzivnímu rozvoji, byla modernizace výuky nezbytná. Škole se podařilo na učebnu získat prostředky z Evropské unie, z vlastních zdrojů na projekt přispěla půl milionu korun. Nyní mají pedagogové i gymnazisté k dispozici tři špičkové 3D tiskárny s 3D scannery, 19 nových počítačů, velkoplošný tablet a další potřebné vybavení včetně softwarových licencí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Stanislav Folwarczny.

Díky nové multimediální učebně bude gymnázium moci nadále spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, například katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Moderní vybavení učebny umožní používat výukový software pro výuku přírodních věd. Výuka bude v těchto předmětech probíhat se zařazováním anglického, německého a francouzského jazyka.

„Nová učebna také umožňuje distanční výuku pomocí konferenčního systému Cisco Webex. Ten obsahuje kamerový a zvukový systém a interaktivní tabuli. Žákům by tak při případné distanční výuce stačilo pouze připojení k internetu,“ řekl ředitel Gymnázia Josefa Božka Tomáš Hudec.


15. září 2020
frame-scrollup