Zpráva

Gymnázium Třinec jako nejlepší přípravné centrum ke zkouškám Cambridge English v České republice

Základní a střední školy v České republice, které připravují studenty ke zkouškám Cambridge English, se mohly letos přihlásit do druhého ročníku soutěže o nejlepší Přípravné centrum. Soutěžilo se ve třech kategoriích a Gymnázium Třinec zvítězilo v nejprestižnější kategorii « NEJ krok za krokem příprava ». V této kategorii vybírala porota nejúspěšnější školu, která systematicky připravuje studenty ke zkouškám a v posledních 3 letech zaregistrovala nejvíce kandidátů. Gymnázium Třinec se tak stalo nejlepším přípravným centrem v celé České republice, které soustavně připravuje studenty ke zkouškám Cambridge English a dosahuje při nich výborných výsledků.

Cambridge vyhlašuje tuto soutěž od roku 2018 a klade si za cíl podporovat a odměňovat nejlepší školy, které připravují studenty ke zkouškám Cambridge English. Z každé země byly vybráni 3 výherci ve třech kategoriích: NEJ nováček roku, NEJ uživatel knih publikovaných Cambridge University Press a NEJ krok za krokem příprava.

Rodiče motivuje dát své děti na školu, která je Přípravným centrem pro cambridgeské zkoušky

Gymnázium Třinec připravuje své žáky ke zkouškám Cambridge English již několik let, zejména na zkoušku B2 First a v posledních dvou letech na zkoušku C1 Advanced. Od doby, co škola zavedla osmileté studium, nabízí studentům možnost navštěvovat také kurzy B1 Preliminary a A2 Key. Každoročně kurzy navštěvuje přibližně 60 studentů. Všechny kurzy jsou dvouleté, pouze C1 Advanced je jednoletý.

«Na škole obvykle vyčuji 5 až 6 přípravných kurzů, záleží na zájmu studentů. V loňském roce si studenti přáli přípravu na C1 Advanced, a tak jsme kroužek otevřeli. Studenty vždy připravujeme na cambridgeské zkoušky podle učebnic, které vydává Cambridge University Press, protože jsme za tu řadu let vyhodnotili, že jsou nejlepší. Cambridge navíc nabízí řadu dalších přípravných materiálů: testové řady, nahrávky a videa online,» říka o své zkušenosti se zkouškami Cambridge English Mgr. Zlatka Bichlerová, koordinátorka a učitelka přípravných kurzů na Gymnáziu Třinec, která v Cambridge osobně převzala vyznamenání pro třineckou školu na slavnostním galavečeru za účasti zástupců Cambridge Assessment English a Cambridge University Press.
« Naši studenti jsou u zkoušek zpravidla velmi úspěšní. Úzce spolupracujeme se zkouškovým centrem ve Frýdku-Místku a za poslední tři roky zkoušky úspěšně složilo více než 80 studentů. O cambridgeské zkoušky je mezi studenty stále větší zájem, a to z několika důvodů: certifikáty B2 First/C1 Advanced jim pomáhají při studiu na vysokých školách, vylepšují si jimi svůj životopis při přijímacím řízení na dobrou pozici v jejich budoucím zaměstnání a usnadňují jim dostat se na studium na vysokých školách v zahraničí. V případě, že studenti složí C1 Advanced zkoušku a chtějí studovat angličtinu jako obor na vysoké škole v České republice, jsou zpravidla přijati bez přijímacích zkoušek,» dodává Mgr. Zlatka Bichlerová.


11. dubna 2019
frame-scrollup