Zpráva

Historická budova bíloveckého gymnázia má novou fasádu

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci sídlí v budově z roku 1902. Budova si po rekonstrukci fasády ponechala svůj neorenesanční vzhled. Fasáda má nyní hnědý odstín odpovídající vzniku budovy v začátku minulého století. Náklady na rekonstrukci ve výši 9,8 milionu korun pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který gymnázium zřizuje.

Historická budova bíloveckého gymnázia má novou fasádu

„Fasáda bíloveckého gymnázia už obnovu nutně potřebovala. Naposledy se na ní pracovalo před čtyřmi desítkami let. Rekonstrukce byla projektována tak, aby se zachoval historický neorenesanční charakter budovy. Šlo tedy o poměrně náročnou stavební akci, která se ve velké míře realizovala za plného provozu školy. Práce začaly v září minulého roku, hotovo je tedy po sedmi měsících,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania. Dodal, že se na rekonstrukci fasády pracovalo non stop, kromě jednoho měsíce technologických přestávek způsobených nevhodnými klimatickými podmínkami. Rekonstrukce si vyžádala náklady 9,8 milionu korun.

Zachoval se historický neorenesanční charakter

„Konečný vzhled budovy mohli ovlivnit i rodiče žáků a pedagogové školy. V anketě rozhodovali o nové barvě, kterou fasáda bude mít. S přihlédnutím k názoru odborníků z Národního památkového ústavu byl nakonec vybrán konzervativnější hnědý odstín. Budova gymnázia sice není památkově chráněna, ale je určitě na místě, aby byla co nejvěrnější své podobě před více než sto lety,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Plány: Rekuperace tepla, solární elektrárna

Dokončením fasády se uzavřelo dvanáctileté období rekonstrukce exteriéru všech budov školy. Bylo zaměřeno zejména na energetizaci provozu. Byla vyměněna všechna okna, dveře, zateplena fasáda i střechy. „A máme další plány. Chceme realizovat rekuperaci tepla v budovách B přístavby a také vystavět solární elektrárnu, která by měla částečně sanovat provoz školy. Nepočítáme s bateriovým úložištěm ani s dodávkou do sítě, ale v 90 procentech chceme vyrobenou energii použít na chod školy. A po vnějších opravách se zaměříme na další rekonstrukce vnitřních prostor – máme už připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci zbývajících sociálních zařízení. První etapa v hodnotě zhruba jeden a půl milionu korun by mohla být realizována v průběhu července a srpna z finančních prostředků školy,“ doplnil ředitel gymnázia Pavel Mrva.

Historická budova bíloveckého gymnázia má novou fasádu

Rekonstrukci fasády budovy školy zajišťovala ostravská firma Bystroň Group. „Po oklepání nesoudržných částí omítek jsme plochy očistili kvůli lepšímu uchycení nového souvrství. Fasádu zdobí mnoho okrasných ornamentů, které bylo třeba buď opravit, nebo vytvořit nové šablony pro jejich odlití. Po provedení těchto prací následovaly štuková vrstva a nátěr,“ řekl vrchní stavbyvedoucí firmy Bystroň Group Tomáš Goceliak a doplnil, že odhadovaná životnost použitých nátěrových hmot je při dodržení pravidelné údržby zhruba 20 let.


Budova školy Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci byla postavena v roce 1902 za 230 tisíc rakouských korun jako německá obecní a měšťanská chlapecká škola. Ta zde sídlila až do roku 1945. Po válce čeští občané usilovali o českou školu, proto zde bylo v roce 1946 otevřeno Spolkové reálné gymnasium Matice opavské s pozdější změnou názvu na Gymnasium v Bílovci. Od roku 1953 zde pak byla jedenáctiletá střední škola a poté Střední všeobecně vzdělávací škola. Od roku 1978 nese škola název Gymnázium Mikuláše Koperníka.


11. května 2020
frame-scrollup