Zpráva

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 a 30. 11. 2020 ke stažení ve formátu PDF

Novinky od 25. listopadu do 29. listopadu

SŠ, konzervatoře, VOŠ - nadále probíhá distanční výuka - povoluje se:

 • prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů konzervatoří,
 • prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
 • zkoušky: Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

ZUŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - povoluje se:

 • individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák),
 • jinak distanční výuka s možností individuálních konzultací (dle rozhodnutí ředitele školy),
 • mohou se konat jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti.

Střediska volného času:

 • možnost individuálních konzultací,
 • individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden účastník).

Domov mládeže, internát - poskytuje nově ubytování pro:

 • žáky/studenty v prezenční výuce,
 • žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.

Zakazuje se škola v přírodě.

Stravování:

 • distančně vzdělávaní dále pouze odběr,
 • prezenčně vzdělávaní odběr stravy za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.

Novinky od 30. listopadu

Základní školy - povoluje se:

 • 1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky,
 • 2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníků,
 • pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

SŠ, konzervatoře, VOŠ nově

 • rotační prezenční výuka nižšího stupně víceletého gymnázia,
 • rotační prezenční výuka prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře (střídání celých tříd po týdnech),
 • ostatní beze změny.

Školní družiny a školní kluby:

pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.


20. listopadu 2020
frame-scrollup