Zpráva

Informace k udělování souhlasu s využitím asistenta pedagoga krajským úřadem od 1. 9. 2018

Zákonem č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 8. 3. 2017 byl od 1. 9. 2018 zrušen odst. 11 § 16 školského zákona, který zní „Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v případě ostatních škol.“

V souvislosti s uvedeným oznamujeme, že pro využití asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělává dítě, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, v termínu od 1. 9. 2018 již není nutné žádat krajský úřad o udělení souhlasu.

Pro případné změny vč. finančních prostředků v souvislosti s využitím asistenta pedagoga od 1. 9. 2018 vyplňte výkaz R 44-99.

 

 

PhDr. Libuše Josieková

referent správy škol a školských zařízení
odbor školství, mládeže a sportu


tel.: 595 622 348
e-mail: libuse.josiekova@msk.cz


11. června 2018
frame-scrollup