Zpráva

International Friendship Week 2018

30. listopadu 2018

V listopadu se studenti Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí zúčastnili Mezinárodního týdne přátelství ve vzdáleném Hongkongu. Domácí ELCHK Lutheran Secondary School hostila studenty ze Singapuru, Japonska, Ameriky a řady dalších zemí.

Součástí letošního programu International Friendship Weeku v Hongkongu bylo Global Youth Forum na téma „Generation Z – the Voice of the Future“. Každá zúčastněná země měla vypracovat plakát a prezentaci, které by odpověděly na základní otázky týkající se generace Z: Jaký je svět, ve kterém žijeme? Jaké máme vůči předcházejícím generacím výhody? Jak zajistit lepší budoucnost?

Nebylo snadné najít vhodné stanovisko k těmto otázkám, ale díky znalostem získaným během svého studia na frýdlantském gymnáziu se dokázali studenti Filip Bártek, Marek Klembara, Oliver Klus a Tereza Kořínková umístit mezi šesti nejlepšími týmy.

V rámci pestrého programu byl ale i čas na prohlídku nejvýznamnějších památek Hongkongu, například buddhistického chrámu či přístavního města.

Prohloubení vztahů mezi školami, získání nových znalostí zejména v oblasti anglického jazyka, ale také poznání nových kultur, to jsou jen některé z mnoha přínosů tohoto projektu.

frame-scrollup