Zpráva

Izraelsko-český projekt „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ na Masarykově gymnáziu v Příboře

11. února 2020

logo Joa Alon

V září loňského školního roku se zapojilo dvacet žáků Masarykova gymnázia v Příboře do mezinárodního projektu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“, jehož podstatou je (stejně jako v případě podobných partnerských projektů realizovaných v rámci Evropské unie) posílení vzájemných vazeb mezi jednotlivými národy v duchu humanitních ideálů vycházejících mj. i z myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka.

Konkrétním cílem se pak stalo navázání přátelských vztahů mezi žáky Masarykova gymnázia a jejich partnery ze střední školy Branka Weisse v městečku Cur Hadasa (The Branco Weiss School in Tzur Hadassah) poblíž Jeruzaléma. Postupnými, předem pečlivě připravenými kroky, se studenti na obou stranách v rámci přípravných (tzv. offline) schůzek připravovali na bezprostřední (tzv. online) rozhovory se svými partnery, kdy se navzájem informovali o tradicích a kultuře obou národů, a tak postupně nabývali „životní“ zkušenosti spojené se specifiky obou zemí, aby mohli následně realizovat výměnné pobyty žáků obou skupin v rodinách svých nových přátel.

První fáze celého projektu pak vyvrcholila ve dnech 11. až 18. prosince loňského roku pobytem studentů Masarykova gymnázia v městečku Cur Hadasa, kde byli postupně seznamováni s kulturními hodnotami a tradicemi země. V rámci pestrého a důkladně promyšleného programu se žáci Masarykova gymnázia seznámili s různými etniky a náboženskými skupinami tvořícími izraelskou společnost. Názorné výklady průvodců v muzeích a centrech permanentně provázely různé interaktivní expozice, které propojovaly tradice (historii) a vize, tj. představy budoucího vývoje jak izraelského národa, tak i celého lidstva. Účastníci tak postupně navštívili města Jeruzalém (Herzlova hora s muzeem Theodora Herzla a izraelským národním hřbitovem, Staré město se Zdí nářků, chrám Božího hrobu a trh Mahane Yehudy), Haifu (Baháistické zahrady, mešita muslimské komunity Alimadija) a Tel Aviv (Muzeum židovského národa, trh Carmel, Centrum Šimona Perese pro mír a inovace a místní pláž) a dále pak základnu izraelského letectva, Muzeum beduínské kultury, pobřeží Mrtvé moře a kibuc Šefajim se Zemědělským školicím střediskem Mašav.

Vedle poznávání krás hostitelské země se žáci (především po večerech a ve chvílích volna) seznamovali s běžným rodinným životem obyvatel Izraele a věnovali se se svými kamarády různým volnočasovým aktivitám. Uvedený kosmopolitně laděný projekt, pojmenovaný po izraelském letci a diplomatovi s českými kořeny Joe Alonovi (1928-1973), pak bude pokračovat i v další části školního roku a jeho první cyklus po další etapě příprav vyvrcholí návštěvou izraelských studentů v České republice.

frame-scrollup