Zpráva

Konference "Potraviny a péče o krajinu“ sklidila velký ohlas

18. června 2019

Ve dnech 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě celokrajská konference EVVO "Potraviny a péče o krajinu". Tato akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jarmily Uvírové a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Mgr. Stanislava Folwarczneho.

Konference se zúčastnilo 71 přihlášených zástupců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, pro které byl v rámci konference připraven bohatý program v podobě přednášek, představení 4 výrobců regionálních potravin, prohlídky krásného areálu školy se vzdělávacími expozicemi, večerní společensko-pracovní blok a následných 5 exkursí ve 2. dni konference.

Organizátoři konference mohou být velmi spokojeni, neboť účastníci zhodnotili tuto akci jako velmi přínosnou a úspěšnou.

frame-scrollup