Zpráva

Konkurzní řízení - Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava

Bailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu, Beethovenova 1, 746 01 Opava. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce doplněné heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 2. 2019 do 14 hodin na sekretariát školy.


web: http://nemeckyrad.cz/index.php/251-konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-cirkevni-konzervatore-nemeckeho-radu
13. prosince 2018
frame-scrollup