Zpráva

Konkurzní řízení - Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín

Rada obce Bartošovice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


web: https://www.bartosovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/konkurzni-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-materske-skoly-bartosovice-843.html?kshowback=10
26. dubna 2019
frame-scrollup