Zpráva

Konkurzní řízení - Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62

Rada města Nový Jičín vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace


web: http://www.novyjicin.cz/aktualne/konkursni-rizeni-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-lky-prispevkove-organizace/
26. října 2018
frame-scrollup